Към началото
ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна
Випуск 80 (1961 - 1966 г.)
ХИМН НА ВНВМУ 1966 г.

История на химна, написана от О.з. капитан I ранг доц. д-р Иван ЙОТОВ    (випуск 1951 -1957 г. на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров.)
Публикувана в "Морски вестник" през м. декември 2017 г.

tk4
tk4
Учебен кораб
k15
MK Славянка
MK Стара Планина
k4
k11
tk3
tk1
tk2
tk4

Текст на химна
Чеда сме ние на морето,
калени в бури ветрове, ветрове.
Ний любиме от дън сърцето
тез скъпи родни брегове.
Призвани в таз свещена сграда,
от дълг върховен най-свещен,
най-свещен.
Да бъдем горди нам се пада,
за теб Родино да умрем.
Ти о, храм свещен що всаждаш
любов към Родина и народ.
Ти о, храм що нас ни учиш
да мрем пред твоя свят олтар.
Кълнем се скъпа нам Родино,
кълнем се в твойта свята плът,
свята плът.
Кълнем се в кръвта на дедите ни,
загинали за роден кът.
Нек винаги да сме готови
да литнем в родното море,
в родното,
щом дълг и майката Родина
в тоз час на бран ни призоват.