Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

О т л и ч н и ц и   и   първенци   на   випуска

Драго Янев ДРАГО КИРИЛОВ ЯНЕВ

Отличник на випускa
Драго Янев - 2016
Иван Филипов ИВАН ЛОЗАНОВ ФИЛИПОВ

Първенец на класни отделения "КОРАБОВОДИТЕЛ" (101 и 102).
Иван Филипов - 2016
Костадин Йосифов КОСТАДИН ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ

Първенец на класно отделение "КОРАБОСТРОЕНЕ" (111).
Костадин Йосифов - 2016