Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

Организационен комитет

(избран на 08.10.2022 г. от участвувалите на традиционната среща на випуска за 2022 г.)

Р Ъ К О В О Д С Т В О

Няма снимка Няма снимка  

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИГНАТОВ (121)

П р е д с е д а т е л

е_mail: dtodorov42@gmail.com


 

МИХАИЛ ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ (111)

З а м. П р е д с е д а т е л

e_mail: miboiadjiev7@gmail.com


 

МИХАИЛ БОЯНОВ БЪЧВАРОВ,

Секретар & касиер


   

ОТГОВОРНИЦИ ПО КЛАСНИ ОТДЕЛЕНИЯ:

   

101

ИВАН КОЛЕВ БРАДОВ


   

   

102

МАРКО ЦОНКОВ ВАНКОВ


   

   

121

ТОДОР ДИМИТРОВ КУРТЕВ


   

111

МИХАИЛ БОЯНОВ БЪЧВАРОВ,


   

няма снимка    

112

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ


   

няма снимкa    

БАКИНЦИ

ПЪРВАН МАРКОВ МАРИНОВ


Към началото