Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

    От името на випуска искам да благодаря на Румен Тотев (121), който пое инициативата за публикуване на материали за нашия живот по време на обучението ни в Морско училище и след завършването му във виртуалното пространство.

    Благодарности и към Михаил Бояджиев (111), който последва неговият пример.   Признателни сме им за значителния труд, който влагат при поддържането на създадените от тях блогове.

     От името на випуска изказвам нашата благодарност към "asparuhovo.net”, които ни предоставиха възможността да ползваме постоянен домейн и хостинг за публикуване на нашия сайт.


     Не на последно място отправям благодарности на възпитаниците на морско училище, които са създали такива сайтове за своите випуски, чрез които се информира за историята на обучението във Висшето Военно Морско Училище „Н.Й. Вапцаров” – гр. Варна и реализацията на неговите възпитаници в живота.

От разработчика на сайта Дончо Донев (111 класно отделение)