Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

Книга "Време за спомени" - Автори : Михаил Бояджиев (кл. отд. 111) и Живко Магдичев (кл. отд. 102)